Pilgaard’s ejendomsservice beskæftiger sig med alle vedligeholdelses opgaver.

Vi løser alle opgaver, lige fra udskiftning af lysstofrør til administration af boligkompleks eller en serie af ejendomme.

Vi laver vedligeholdelsesplaner med tilhørende budgetter – i prioriteret rækkefølge for de forskellige ejendomme.
Desuden arbejder vi hos nogle af vores kunder som ejendomsinspektør, med ansvar for renovering og reetablering af lejligheder og er hos flere af vores kunder med som rådgivere helt fra starten i nye byggeprojekter.
Pilgaard’s Ejendomsservice er en mindre virksomhed uden stor administration. Dette kommer vores kunder til gode gennem høj kvalitet og stor fleksibilitet.
Vi har døgnvagt på alle akutte opgaver.