termoPilgaards ejendomsservice og tømrerforretning tilbyder termografi af bygninger. Termografering er en af de bedste, hurtigste og sikreste måder at få et godt overblik over, hvor godt et hus er isoleret, og ikke mindst om det er tæt. Med termografi måler man den varmestråling der kommer fra huset – oftest både ud- og indvendigt.Steder hvor fejl og mangler kan fremvises ved hjælp af termografi.

 • Kuldebroer i konstruktionen
 • Utætheder i konstruktionen
 • Svagheder i konstruktionssamlinger
 • Mangelfuld isolering
 • Fejl eller dårligt udført isoleringsarbejde
 • Kontrol af efterisoleringsarbejders kvalitet

Ved undersøgelse af utæthed i klimaskærmen foretages termograferingen ofte ved en samtidig etablering af undertryk skabt ved hjælp af ”Blowerdoor” udstyr

Indvendigt til kontrol af eventuel tilstedeværelse af luftlækager og kuldebroer med kondensrisiko. Her scannes typisk

 • Ydervægge
 • Lofter
 • Vinduespartier
 • Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Endvidere vil en indvendig termografering ofte blive foretaget i forbindelse med en tæthedstest, hvor der ved undertryk i bygningen ledes efter utætheder.

Udvendigt typisk til kontrol af isoleringstilstanden i ydervægge. Her scannes typisk:

Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt loftetagen er udnyttet og opvarmet)
Ydermure – specielt partier omkring vinduer, etageadskillelse og fundamentet
En termografisk undersøgelse bør følges op af en visuel besigtigelse og nærmere undersøgelse i de dele af konstruktionen, hvor termograferingen har registreret fejl, mangler, utætheder o. lign.

Termografering kan med fordel bruges på andre områder.

Et termografiudstyr kan med stor fordel benyttes i en række andre undersøgelses- og dokumenta-tionssammenhænge. Via den termisk detekterede varmeudstråling/varmeafgivelse fra en række forskellige installationer, anlæg, apparater, komponenter og udstyr kan aktuelle termiske driftstilstande analyseres, vurderes og fastlægges, så eventuelle fejl og mangler afsløres. Følgende områder er typiske:

 • Gulvvarme (vand og el)
 • Loftsvarme
 • Radiatorer
 • Rør, kanaler og ventiler
 • Kedler og varmevekslere
 • Teknisk isolering
 • Køle-/frysehuse
 • Eltavler/el-installationer

Her er de typiske svagheder i klimaskærmen/bygningskonstruktionen

De typiske svage steder (kuldebroer, utætheder m.m.) i klimaskærmen/bygningskonstruktionen detekteres/afsløres oftest i:
Udvendig termografering/besigtigelse:

 • Ydervægge og gavle
 • Tagskonstruktioner
 • Vindues- og dørpartier
 • Etageadskillelser
 • Fundamenter og evt. gulvpartier
 • Gennemføringer i klimaskærmen (installationer o. lign.)

Indvendig termografering/besigtigelse:

 • Loftsflader
 • Lofts-/ydervægsflader
 • Vindues- og dørpartier
 • Ydervægs- og gulvflader
 • Gennemføringer i klimaskærmen (installationer o. lign.)
 • Dampspærrer og vindtæt afdækning
 • Samlingsdetalje – f. eks. væg/loft

Ved termografering er det vigtigt, at kunne skelne mellem de såkaldte konstruktionsbetingede kul-debroer (bjælker/beslag, massiv udmuring, elementsamlinger o. lign.) og kuldebroer, der er en konsekvens af fejl og mangler i udførelsen eller påført senere.

For gennemførelse af en bygningstermografering kræves
Normalt en temperaturforskel mellem ude og inde på ca. 10 °C. Den bedste periode af året at udføre bygningstermografering på er derfor ca. fra oktober til april/maj. En tilstrækkelig temperaturforskel kan i andre perioder opnås ved opvarmning i bygningen til en højere temperatur og ved termografering om natten eller tidlig morgen.En bygningstermografering kan aftales gennemført som en total undersøgelse. Det vil sige baseret på både en udvendig og indvendig termografering, nærmere besigtigelse og undersøgelse samt rapportering. Bygningstermograferingen kan naturligvis også aftales gennemført som en delundersøgelse af en mindre bygnings- eller konstruktionsdel. Afslutningsvis laves der en rapport vedlagt relevante billeder.